הפסטיבל השנתי


זה מאמר האירוע, המשמש לכתיבה על הרישום האירועים המתוכננים לעתיד באתר האינטרנט שלך. תוכל לערוך את כל הטקסט הזה מהכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על הלחצן ערוך.


  • תאריך: 07/24/2019 08:00 PM
  • מקום: 3557 דרך מצדה, תל-אביב, ישראל (מפה)

מחיר: 75

תיאור

זה מאמר האירוע, המשמש לכתיבה על הרישום האירועים המתוכננים לעתיד באתר האינטרנט שלך. אתה יכול להוסיף כל אירוע שאתה רוצה או לערוך את אלה שכבר רשומים. אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו עם מה שאתה רוצה לכתוב. ערוך את הכרטיסייה אירועים מתוך הכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על הלחצן ערוך.