יסודות הביטוח

ספר יסודות הביטוח

פרקי הספר: עקרונות הביטוח , מושגי יסוד בביטוח, מושגי יסוד בגמל, מושגי יסוד בפנסיה, חוק חוזה ביטוח, חוקי הפיקוח, חוקי אחריות תיקוני חקיקה.

  

420

תרגול - קובץ מבחנים ביסודות הביטוח

מאגר השאלות כולל את שחזורי המבחנים האחרונים, מבחני נושא ומבחני תרגול. לכל השאלות מצורפת התשובה הנכונה - לחלק מהשאלות מצורף הסבר מפורט. כל המבחנים והשחזורים בנויים במתכונת מבחני האוצר : חמישים שאלות, לכל שאלה חמש תשובות.

  

420

ערכת לימוד - יסודות הביטוח

פרקי הספר : עקרונות הביטוח, מושגי יסוד בביטוח, מושגי יסוד בגמל, מושגי יסוד בפנסיה, חוק חוזה ביטוח, חוקי הפיקוח, חוקי אחריות תיקוני חקיקה. + מאגר שאלות הכולל את שחזורי המבחנים האחרונים, מבחני נושא ומבחני תרגול. לכל השאלות מצורפת התשובה הנכונה - לחלק מהשאלות מצורף הסבר מפורט. כל המבחנים והשחזורים בנויים במתכונת מבחני האוצר : חמישים שאלות, לכל שאלה חמש תשובות.

  

860780

גמר פנסיוני

ספר גמר פנסיוני

פרקים: מבוא לביטוח פנסיוני, תכניות ביטוח, מקורות משפטיים, מיסוי פרט, קופות גמל ופנסיה, ביטחון סוציאלי, תאונות אישיות, ביטוחי בריאות וסיעוד.

  

420

תרגול - קובץ מבחנים בגמר פנסיוני

מאגר השאלות כולל את שחזורי המבחנים האחרונים, מבחני נושא ומבחני תרגול. לכל השאלות מצורפת התשובה הנכונה - לחלק מהשאלות מצורף הסבר מפורט. כל המבחנים והשחזורים בנויים במתכונת מבחני האוצר : חמישים שאלות, לכל שאלה חמש תשובות.

  

420

ערכת לימוד - גמר פנסיוני

פרקי ספר: מבוא לביטוח פנסיוני, תכניות ביטוח, מקורות משפטיים, מיסוי פרט, קופות גמל ופנסיה, ביטחון סוציאלי, תאונות אישיות ביטוחי בריאות וסיעוד + קובץ הכולל סה"כ 25 מבחני חזרה הערוכים במתכונת מבחני האוצר. 7 מבחנים כוללים שאלות תשובות והסברים מפורטים, ועוד 18 שחזורים מלאים הכוללים שאלות ותשובות. כל המבחנים והשחזורים בנויים במתכונת מבחני האוצר : חמישים שאלות, לכל שאלה חמש תשובות.

  

900780