ערכת לימוד - יסודות הביטוח


פרקי הספר : עקרונות הביטוח, מושגי יסוד בביטוח, מושגי יסוד בגמל, מושגי יסוד בפנסיה, חוק חוזה ביטוח, חוקי הפיקוח, חוקי אחריות תיקוני חקיקה. + מאגר שאלות הכולל את שחזורי המבחנים האחרונים, מבחני נושא ומבחני תרגול. לכל השאלות מצורפת התשובה הנכונה - לחלק מהשאלות מצורף הסבר מפורט. כל המבחנים והשחזורים בנויים במתכונת מבחני האוצר : חמישים שאלות, לכל שאלה חמש תשובות.


  • קטגוריה: יסודות הביטוח

מחיר:860 780


קנה עכשיו!

תיאור

הספר יסודות הביטוח התפתח במקביל לקורס יסודות הביטוח. הספר מקיף את כל החומר הנלמד. עדכונו של הספר נעשה באופן שוטף בהתאם לתיקוני החקיקה.

הספר יסודות הביטוח, תואם את דרישות האוצר ונועד לכם, הלומדים לקראת המבחן
עדכון קובץ המבחנים ביסודות הביטוח מתבצע באופן רציף. דגש מיוחד ניתן לאחר כל מבחן של משרד האוצר או בכל עת שחל שינוי, אפילו מזערי, בתחום הביטוח. מקורות המידע העיקריים העומדים לרשותנו הם :

1- תלמידנו, הניגשים למבחן מסייעים לנו לשחזר את המבחנים.
2- פרסומים מקצועיים בענף הביטוח הנובעים משינוי בחוקים, תקנות, צווים, חוזרים,פסקי דין, תקנונים, וכו'...

הקובץ כולל כ- 1400 שאלות הערוכות במתכונת מבחני האוצר.

תהליך הלמידה המומלץ הוא : 

קריאת ספר הקורס, לאחר סיומו פתרון קובץ מבחנים. בשאלות בהן יש ספק יש לפנות לפרק המתאים בספר הקורס.


זמן אספקה 5 ימי עסקים , משלוח 17 ש"ח ישנה אפשרות לאיסוף עצמי של המוצר