מאגר השאלות כולל את שחזורי המבחנים האחרונים, מבחני נושא ומבחני תרגול. לכל השאלות מצורפת התשובה הנכונה - לחלק מהשאלות מצורף הסבר מפורט. כל המבחנים והשחזורים בנויים במתכונת מבחני האוצר : חמישים שאלות, לכל שאלה חמש תשובות.


  • קטגוריה: גמר פנסיוני

מחיר:420


קנה עכשיו!

תיאור

הקובץ כולל כ- 1600 שאלות הערוכות במבחנים במתכונת מבחני האוצר.

עדכון קובץ המבחנים בביטוח ומיסוי פנסיוני מתבצע באופן רציף. דגש מיוחד ניתן לאחר כל מבחן של משרד האוצר או בכל עת שחל שינוי, אפילו מזערי, בתחום הביטוח הפנסיוני. מקורות המידע העיקריים העומדים לרשותנו הם :

1- תלמידנו, הניגשים למבחן מסייעים לנו לשחזר את המבחנים.

2- פרסומים מקצועיים בענף הביטוח הפנסיוני הנובעים משינוי בחוקים, תקנות, צווים, חוזרים,פסקי דין, תקנונים, וכו'...


תהליך הלמידה המומלץ הוא : 

קריאת ספר הקורס, לאחר סיומו פתרון קובץ מבחנים. בשאלות בהן יש ספק יש לפנות לפרק המתאים בספר הקורס.